Vonck.nl Genealogie
Foto's
Genealogie
Kubb
In een vlaag van enthousiasme ben ik in 2004 bezig geweest met het overtikken van de genealogische gegevens over 'De familie Vonck uit Humsterland' uit het gelijknamige boek van Egge Knol.

Aanleiding was de homepage van Gert Jan Vonk met de genealogie Vonck van Lienden, en zijn namenlijst van Von(c)ken uit Noord Nederland. Het boek van Egge Knol geeft een heleboel aanvullende informatie op deze lijst.

(Zo blijkt 2192 Harm Vonck (29/05/1876) (gehuwd met Pieterdina Wierenga) mijn overgrootvader, en is 7348 Pieter Frans Vonck (gehuwd met Grietje Jans Swart) terug te voeren tot mijn oudst bekende voorvader Jacob Harmens Vonck, zoon van Harm Vonck en Pieterke waarover verder nog geen gegevens bekend zijn.)

Ik heb Gert Jan aangeboden om in digitale vorm wat aanvullende informatie te verstrekken. Daar naar informatie van Egge Knol nog niemand anders de gegevens uit zijn boek gedigitaliseerd heeft ben ik zelf maar aan het tikken geslagen.

Ik ben natuurlijk erg benieuwd of met deze 'nieuwe' informatie een link gelegd kan worden tussen de familie Vonck uit Humsterland en andere Voncken elders in Nederland.

Resultaat

Natuurlijk is het voorlopig resultaat van mijn typewerk hier beschikbaar in de vorm van het parenteel van Harm Vonck. Zodra ik alle gegevens wat meer op orde heb zal ik een Aldfaer bestand en/of een Gedcom export bestand beschikbaar stellen.

Aldfaer

Voor het invoeren van de gegevens gebruik ik op aangeven van Gert Jan het gratis programma Aldfaer. Dit is een krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer uitgebreid Nederlandstalig Windows programma voor het vastleggen van stamboomgegevens. Ik heb nauwelijks verstand van genealogie, en ik weet dus ook niet aan welke criteria een goed programma moet voldoen, maar Aldfaer bevalt mij uitstekend.

Voortgang

Zoals gezegd ben ik bezig met het over typen van de genealogische gegevens over 'mijn' familie Vonck uit het boek 'De familie Vonck uit Humsterland', door Egge Knol, Groningen 1981. Ik probeer hiermee een volledige digitale versie van de belangrijkste gegevens uit zijn boek te realiseren. Het boek geeft heel veel meer informatie over alle beschreven personen, hun werk, families en de boerderijen waarop leden van het geslacht Vonck woonden. Verder gaat het boek uitgebreid in op de spelling, het voorkomen, de oorsprong en betekenis van de naam Vonck, en het familie wapen. Ik raad iedereen met enig belangstelling voor onze familie dan ook van harte aan dit boek te lezen!

Ik ben maar een goedwillend amateur, niet veel meer dan een over-tikker! Slechts daar waar het boek onduidelijkheden bevat (of waar ik het niet begrijp) doe ik, of beter gezegd Fetske, wat naspeurwerk op Internet. Veelal mbv Genlias. Informatie over naaste familieleden, veelal van na 1980, probeer ik zo goed mogelijk aan te vullen.

21-05-2004 Ik weet nog niet waar het schip strand, maar vooreerst zal ik dapper doorwerken aan het digitaliseren van de (stamboom-) gegevens in het boek. De vroegste gegevens van de familie Vonck uit Humsterland (de Kenwerder tak - nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Ettjen Franssen Doorenbusch) staan al allemaal in Aldfaer, net als de 'Aalsumer' tak (nakomelingen van Harm Franssen Vonck en Grietje Jannes Borgman) waar ik van afstam.

23-05-2004 Alle voorouders van partners van ingevoerde Von(c)ken zijn toegevoegd. De Garnwerder tak (nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Trijntje Emes) is nu ook overgetikt.

31-05-2004 Nazaten van Harm Vonck [130] zijn toegevoegd.

02-06-2004 De Niehoofster tak (nakomelingen van Antje Jacobs Vonk en Jan Freerks) is nu ook overgetikt.

04-06-2004 De Oldehoofster tak (nakomelingen van Jan Pieters Vonck en Aaltje Berends de Boer) is nu ook overgetikt.

Wat (gedeeltelijk) nog moet;

  • de 16e en 17e eeuwse dragers van de naam Von(c)k waarmee (nog) geen verwantschap is gevonden.

Over de oorsprong van de Humsterlandse familie Vonck

Om wat aanknopingspunten te geven bij de informatie op deze web pagina's geef ik hier, bij uitzondering, wat achtergrond informatie op basis van het boek van Egge Knol. Voor meer informatie verwijs ik graag naar het boek.

Over de oorsprong van de Humsterlandse familie Vonck tasten we vooralsnog in het duister. De indruk bestaat dat de oudste bekende voorvaders Jacob Harmens Vonck [2] en zijn broer Gerrit Harmens Vonck [3] niet afkomstig waren uit Humsterland.

Rond 1660 kocht Jacob Harmens Vonck de Ritsemaheerd op Kenwerd onder de klokslag van Oldehove. Naast de Ritsemaheerd kochten Jacob en zijn vrouw Ettien Doorenbusch de Duurt Olgersmaheerd en werden ze provinciemeiers op de Kleine Kampen. Kennelijk was Jacob Harmens Vonck niet onbemiddeld, terwijl in Humsterland geen vroegere vermeldingen van de naam Vonck zijn gevonden. Dit rechtvaardigd het vermoeden dat de broers van elders afkomstig zijn.

Er is nog een aanwijzing dat de familie Vonck niet uit Humsterland afkomstig is. Uit ondervinding blijkt dat - los van de oude hovelingen als de Tiaersema´s, Siccama, Broersema, Jensema, Alma en Hayema - het hebben van een achternaam in Humsterland in de 17e en 18e eeuw (dus voor 1812) op een vreemde afkomst duidt. Voorbeelden zijn Schuiringa, Krijthe, Grommers, Leermens, Uilersma, Swart en Raven. Andere bekende achternamen als Gaaikema, Kampstra en Bansema dateren allemaal van rond 1812, toen iedereen bij decreet van keizer Napoleon een achternaam liet registreren of aan nam.

In 1664 lieten Gerrit Harmens Vonck en zijn vrouw in Oldehove een dochter Pieterke dopen. Jacob Harmens Vonck had zelfs vier keer een dochter Pieterke (Peterke, Petertje), zodat hun moeder vermoedelijk Pieterke heette. Gezien het patronymicum van Jacob en Gerrit was hun vader vermoedelijk ene Harm Vonck. In de genealogie van de familie Vonck uit Humsterland wordt daarom uitgegaan van de onbekende Harm Vonck en Pieterke als vader en moeder van twee bekende zoons Jacob en Gerrit Harmens Vonck.

Hoewel er geen andere bewijzen zijn dan de gelijkluidende namen in het niet onwaarschijnlijk dat Harmen Jacobs Vonck (382) uit Harkestede en zijn vermoedelijke zonen Jacob Harmens Vonck (384) en Jan Harmens Vonck (383) familie zijn van de Humsterlandse familie Vonck. Mogelijk woonden ook in Hoogezand en Sappemeer familieleden van hen.

In de zegelverzameling van het Rijksarchief van Groningen komt een zegel van rode was voor van Jacob Harmens Vonck. De afbeelding op het zegel toont een sprekend wapen: een groot houtvuur van onregelmatige houtblokken, met als helmteken ook een houtvuur. Er is slechts een ander familiewapen met een houtvuur bekend van een familie Vonck; op een glas in loodraam in Venlo. Duitse families Funck met een houtvuur in hun wapen zijn er meer.

© Copyright E. Knol, Groningen.
Bron: "De familie Vonck uit Humsterland", Egge Knol, Groningen 1981.

  ©Copyright 2004,2005 Tjerk Vonck.